Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Ochrona ppoż budynków
Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
Prawo budowlane
Prawa lokatorów
Gospodarka nieruchomościami
Własność lokali
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o rachunkowości
Księgi wieczyste i hipoteka
Spółdzielnie mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe
OC zarządcy nieruchomości
OC pośrednika nieruchomości
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalowe
Standardy zawodowe zarządców
Standardy zawodowe pośredników
Formularze Urzędu Skarbowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Formularze Urzędu Skarbowego

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Deklaracja składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Zeznanie składane do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy) na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).
Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Uzupełnienie do CIT8.

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

 Standarty zawodowe pośredników Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność Strona główna Kontakt

Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak aktualności powyższych informacji.