Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Zalecenia przed sezonem grzewczym
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?
Zarządca nieruchomości
Część wspólna nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa?
Zarządca nieruchomości

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych i właściciele lokali mogą zlecić wykonywanie części czynności zarządzania profesjonaliście, czyli zarządcy nieruchomości lub podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Definicja zarządcy nieruchomości została zawarta w art. 184 ust. 2 u.g.n.1 zgodnie z którą, jest to osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną przez Ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Każdy kandydat na zarządcę nieruchomości musi:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

  • nie być karaną za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;

  • posiadać wyższe wykształcenie;

  • ukończyć studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiada zaświadczenie uczelni, że ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami;

  • odbyć praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami.

  • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi dodatkowo wykazać się biegłą znajomością języka polskiego.

Spełnienie wymogów stwierdza Państwowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nadanie uprawnień i licencji zarządcy nieruchomości potwierdzane jest świadectwem oraz wpisem do centralnego rejestru zarządców nieruchomości. Od tego dnia osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „zarządca nieruchomości”, który podlega ochronie prawnej.


Ewa Iwińska
www.pznt.pl
licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja zawodowa nr 11324)


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami

O nas Ceny Prawo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.pznt.pl i jej podstronach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie dane/opracowania są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właścicielem publikacji jest Ewa Iwińska -  kontakt.