Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Zalecenia przed sezonem grzewczym
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?
Zarządca nieruchomości
Część wspólna nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa?
Część wspólna nieruchomości

 

W skład nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o własności lokali (u.w.l.)  wchodzi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku tylko jednego właściciela lokalu. Dlatego, wszystko co nie jest własnością indywidualną, z czego może korzystać wyłącznie właściciel jednego lokalu, powinno wejść w skład nieruchomości wspólnej.

Do nieruchomości wspólnej nie zaliczamy lokali stanowiących indywidualną własność oraz pomieszczenia przynależne do lokalu, które służą do wyłącznego użytku właściciela lokalu.

O tym, co faktycznie wchodzi w skład nieruchomości wspólnej decyduje własność i to, w jaki sposób zostały zbyte poszczególne lokale. Powinno to być znane w chwili ustanawiania odrębnej własności pierwszego lokalu, w celu ustalenia udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z tym lokalem.

Udział w nieruchomości wspólnej oblicza się dzieląc powierzchnię użytkową danego lokalu powiększoną o powierzchnię pomieszczeń przynależnych, przez sumę powierzchni wszystkich lokali powiększoną o powierzchnię pomieszczeń przynależnych do wszystkich lokali. Ustalając ten ułamek należy znać powierzchnie użytkowe wszystkich samodzielnych lokali i powierzchnie pomieszczeń przynależnych do tych lokali. Będą one stanowiły indywidualną własność. Natomiast pozostała powierzchnia wchodzi w skład nieruchomości wspólnej i stanie się współwłasnością właścicieli lokali. Suma udziałów musi się równać 1.

Jednak mogą wystąpić kłopoty z określeniem co wchodzi w skład nieruchomości wspólnej. Dlatego, że są różne urządzenia i części budynku, które mogą służyć do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali i jednocześnie do użytku wspólnego oraz takich, w stosunku do których trudno określić, gdzie kończy się nieruchomość wspólna, a zaczyna własność indywidualna. Przykładem mogą być przewody kominowe i inne instalacje przechodzące przez nieruchomość wspólną i przez lokale stanowiące własność indywidualną. Również elementy elewacji czyli balkony, które służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i jednocześnie są częścią elewacji i ścian zewnętrznych, przez co mogą być uznane jako składnik nieruchomości wspólnej.

Aby rozwiać wątpliwości zgodnie z art. 22 ust. 3, pkt 8 (u.w.l.) właściciele lokali mogą podjąć uchwałę określającą, jakie koszty związane z utrzymaniem spornych elementów zaliczone zostaną do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, a jakie musi pokryć właściciel lokalu.

Ewa Iwińska
www.pznt.pl
licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja zawodowa nr 11324)


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami
 

O nas Ceny Prawo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.pznt.pl i jej podstronach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie dane/opracowania są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właścicielem publikacji jest Ewa Iwińska -  kontakt.