Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Zalecenia przed sezonem grzewczym
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?
Zarządca nieruchomości
Część wspólna nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa?
Wspólnota mieszkaniowa?Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa w przypadkach określonych Ustawą o własności lokali (u.w.l.).
Stanowi ją ogół właścicieli lokali w danej nieruchomości. Wystarczy, że w budynku mieszkalnym, w którym znajduje się więcej niż jeden samodzielny lokal, chociaż jeden lokal wraz z ułamkową częścią nieruchomości wspólnej (udział w gruncie, wspólne części składowe budynku itp.) przejdzie na własność innej osoby niż dotychczasowy właściciel całej nieruchomości, przy czym nie musi to być lokal mieszkalny (mogą to być lokale usługowe, sklepy itp.), a jego właścicielem może być zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorstwo, gmina, itp.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie lokale wchodzące w skład danej nieruchomości mają wyodrębnione prawo własności. W przypadku, gdy chociaż jeden lokal w danej nieruchomości funkcjonuje na zasadzie prawa spółdzielczego do lokalu, to pozostali właściciele swoich lokali nie mogą tworzyć wspólnoty mieszkaniowej.

Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Jednak u.w.l. nadaje wspólnocie pewne cechy upodabniające ją do osobowości prawnej, czyli możliwość:

  • nabywania praw;

  • zaciągania zobowiązań;

  • pozywania i bycia pozywaną do sądu.

Ustawa wyróżnia dwa rodzaje wspólnot:

  • wspólnota mała – liczy 2 – 7 lokali, ma ona obowiązek podjąć uchwałę o wyborze jedno lub kilkuosobowego Zarządu. Członkiem zarządu może zostać jedynie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali – jest to tzw. Zarząd Bezpośredni. Natomiast, jeżeli członkowie wspólnoty nie wybrali zarządu, to wszyscy podpisują każdy dokument dotyczący wspólnoty.

  • wspólnota duża – liczy 8 i więcej lokali. Właściciele większością głosów wybierają Zarząd, który w ich imieniu podejmuje decyzje. Zarząd składa się z osób fizycznych, chociaż można powierzyć zarządzanie osobie prawnej na podstawie aktu notarialnego. Duże wspólnoty najczęściej przekazują administrowanie nieruchomością firmom zewnętrznym, które muszą posiadać licencję zarządcy nieruchomości lub zatrudniać pracowników posiadających taką licencję.

Zadaniem Zarządu wspólnoty mieszkaniowej bez względu na jej wielkość jest przede wszystkim, podejmowanie decyzji związanych z wspólnym majątkiem właścicieli lokali oraz reprezentowanie wspólnoty wobec podmiotów zewnętrznych i pojedynczych członków wspólnoty.


Ewa Iwińska
www.pznt.pl
licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja zawodowa nr 11324)


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami
 

O nas Ceny Prawo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.pznt.pl i jej podstronach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie dane/opracowania są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właścicielem publikacji jest Ewa Iwińska -  kontakt.