Podaj stan licznika

Objaśnienia :

  • 1 ZW – pierwszy licznik zimnej wody
  • 2 ZW – drugi  licznik zimnej wody
  • 1 CW – pierwszy licznik ciepłej wody
  • 2 CW – drugi licznik ciepłej wody
  • CO – licznik centralnego ogrzewania

W przypadku posiadania przez Państwo jednego licznika, stan drugiego licznika powinien mieć wartość 0 (zero).
Jeśli Państwo nie podają stanu licznika CO w polu „Stan licznika CO” powinien mieć wartość 0 (zero).