Telefony alarmowe

Dzwoniąc na telefon alarmowy należy:

 • – Podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, numer telefonu z którego się dzwoni,
 • – Adres miejsca zdarzenia,
 • – Rodzaj zdarzenia (pożar, wypadek, włamanie, powalone drzewo itp),
 • – Ilość poszkodowanych,
 • – Nie przerywać rozmowy do czasu otrzymania informacji, że zgłoszenie zostało przyjęte.

Ogólny telefon alarmowy 112

 •  Pogotowie ratunkowe 999
 •  Straż pożarna 998
 •  Policja 997
 •  Straż miejska 986
 •  Pogotowie gazowe 992
 •  Pogotowie energetyczne 991
 •  Pogotowie wod-kan 994
 •  Pogotowie ciepłownicze 993
 •  Pogotowie drogowe 954
 •  Centrum zarządzania kryzysowego woj. kuj-pom 9287
 •  Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego – Toruń 56 611 93 10

Pogotowie

 ŚWIADCZENIODAWCA
ADRES
TELEFON DLA PACJENTA
SPZOZ SPECJALISTYCZNY
SZPITAL MIEJSKI
IM. M. KOPERNIKA W TORUNIU
dla dorosłych mieszkańców prawobrzeżnej części Torunia
MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
UL. UNIWERSYTECKA 17
87-100 TORUŃ
BUDYNEK A (OD PARKINGU)
56 – 611 99 42 
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU
tylko w zakresie opieki pediatrycznej dla dzieci (do 18 roku życia) z prawobrzeżnej części Torunia
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 42
87-100 TORUŃ
REJESTRACJA – RTG
ŚWIADCZENIA SĄ UDZIELANE W POMIESZCZENIACH PRZY IZBIE PRZYJĘĆ
56 – 679 40 40
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
„RUDAK-MED.” SPÓŁKA Z O.O.
dla mieszkańców (dorosłych i dzieci) lewobrzeżnej części Torunia
UL. PODGÓRSKA 24A
87-100 TORUŃ
56 – 654 78 20

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 7.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki można skorzystać wyłącznie w przypadkach nagłego zachorowania bądź nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Policja

Komenda Miejska Policji w Toruniu
ul. Grudziądzka 17
87-100 Toruń
dyżurny KMP: 56 637-23-80
centrala KMP: 56 637-28-11

Komisariat Policji Toruń Śródmieście
ul. PCK 2
87-100 Toruń
Tel: 56 637-24-30, 56 637-24-51

Komisariat Policji
ul. Bydgoska 39
Tel: 56 637-24-30, 56 637-24-51

Komisariat Policji
ul. Wały Sikorskiego 10
Tel: 56 622-82-76

Komisariat Policji Toruń Rubinkowo
ul. Dziewulskiego 1
87-100 Toruń
Tel: 56 637-25-70

Komisariat Policji Toruń Podgórz
ul. Poznańska 127/129
87-100 Toruń
Tel: 56 637-24-70

Komisariat Policji Toruń (Wodny)
ul. Popiełuszki
Tel: 56 637-25-07

Straż Miejska

Straż Miejska w Toruniu
ul. Grudziądzka 157
87-100 Toruń
Tel: 56 622-58-77, wew. 212 lub 657 42 12

Straż Pożarna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
Tel: 56 611-92-00
Fax: 56 611-92-12

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 1 w Toruniu
ul. Legionów 70/76
87-100 Toruń
Tel: 56 611-92-80
Fax: 56 611-92-12

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 2 w Toruniu
ul. Paderewskiego 4
87-100 Toruń
Tel: 56 652-01-68

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 3 w Toruniu
ul. Olsztyńska 6
87-100 Toruń
Tel: 56 639-00-01

Pogotowie Gazowe

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Rejon Dystrybucji Gazu. Pogotowie gazowe
ul. Szosa Lubicka 2
87-100 Toruń

Tel: 56 655 34 49

Pogotowie Energetyczne‎

Energa Operator S.A.
Oddział Toruń. Rejon Dystrybucji
Plac Fryderyka Skarbka 7/9
87-100 Toruń

Tel: 56 659 57 00

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne

ul. Rybaki 31/35
87-100 Toruń
Tel: 994
Tel: 56 6586471

Pogotowie Ciepłownicze‎

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

Tel: 993

Pogotowie Drogowe

ul. Kociewska 43
87-100 Toruń

tel: 954

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

ul.Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz

tel. 523497777
infolinia: 9287
fax: 523497397

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Toruń

ul.Wały Generała Sikorskiego 8
87-100 Toruń
tel. 56 611 93 10
fax 56 611 93 33

Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak aktualności powyższych danych.