Formularze urzędu skarbowego

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Deklaracja składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Zeznanie składane do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy) na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.).

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Uzupełnienie do CIT8.

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.