Facility management

Zarządzanie obiektami 

 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne
  • przeglądy instalacji gazowej,
  • wentylacyjnej,
  • elektrycznej,
  • odgromowej,
  • i innych.
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego.
 • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi.
 • Przygotowanie planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów.
 • Zbieranie i analiza ofert podwykonawców.
 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne,
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, planów zarządzania nieruchomością.
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z:
  • dzierżawy gruntu,
  • podnajmu,
  • umieszczenia reklam itp.
 • i inne zależnie od wymagań właściciela.