Obsługa wspólnoty mieszkaniowej

 • Zakładanie wspólnot mieszkaniowych:
  • wystąpienie o nadanie numeru NIP,
  • zakładanie i prowadzenie kont bankowych,
  • uzyskanie numeru statystycznego REGON,
  • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego.
 • Protokolarne przejęcie nieruchomości,
 • Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości,
 • Prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,
 • Nadzór nad opłacaniem podatków i nad innymi zobowiązaniami części wspólnych nieruchomości,
 • Przygotowywanie, zwołanie i prowadzenie ustawowych i dodatkowych zebrań właścicieli nieruchomości,
 • Utrzymanie ciągłości ubezpieczeń związanych z częścią wspólną nieruchomości,
 • Reprezentacja wspólnoty przed organami administracji samorządowej,
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali,
 • Sprawozdania na temat kondycji finansowej i spraw w bieżących.