Zarządzanie najmem

Usługa, przeznaczona jest w szczególności dla klientów biznesowych i indywidualnych posiadających nieruchomości pod wynajem. Głównym celem świadczonej usługi jest nadzór nad powierzoną nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, wprowadzanie uzasadnionych udogodnień, wyszukiwanie wiarygodnych najemców.

Standardowy zakres obowiązków:

  • zawieranie umów najmu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Właściciela,
  • dokonywanie protokolarnego przekazania lokalu najemcy i odbioru lokalu po zakończeniu okresu najmu,
  • pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych,
  • windykacja zaległości czynszowych,
  • obsługa rozliczeń pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług,
  • organizacja serwisu technicznego,
  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • przygotowywanie comiesięcznych raportów finansowych.

Zakres obowiązków dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i życzeń Właściciela.