Techniczne utrzymywanie nieruchomości

Dla naszych klientów pracuje doświadczony zespół wykonawców posiadającym długoletnią praktykę zawodową. Nawiązujemy kontakty z firmami zatrudniającymi stałych pracowników, a co za tym idzie gwarantującymi rzetelne wykonanie zleconych usług. Chętnie korzystamy z usług firm polecanych przez naszych klientów.

Standardowe usługi z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości ,
 • Przechowywanie dokumentacji nieruchomości,
 • Zlecanie i nadzór nad :
  • kontrolami technicznymi,
  • okresowymi przeglądami nieruchomości,
   • roczny
   • pożarowy
   • budowlany pięcioletni
   • elektryczny pięcioletni
  • przeglądami urządzeń technicznych nieruchomości,
  • usuwaniem awarii i ich skutków,
  • utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,
  • pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
  • nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości.
 • Zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy i roboty na rzecz nieruchomości w tym termomodernizacje,
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Reprezentacja nieruchomości  pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • Remonty – przygotowania, pozwolenia, kredyty.