Gospodarka ekonomiczno-finansowa

Naszą pracę usprawnia  nowoczesne licencjonowane oprogramowanie. Ze względu na bezpieczeństwo danych nie pracujemy na autorskich arkuszach kalkulacyjnych. Stawiamy na sprawdzone oprogramowanie oraz kwalifikacje obsługi. W naszej praktyce nie ma miejsca na jakiekolwiek błędy rachunkowe – zawsze wszystko się zgadza.
 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów,
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów,
 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty,
 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności dla nieruchomości,
 • Windykacja przed sądowa i sądowa,
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu:
  • kosztów  utrzymania nieruchomości,
  • kosztów zużytych mediów,
  • rozliczanie kosztów zużytych mediów,
  • funduszu remontowego,
  • i inne rozliczenia.
 • Prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,
 • Wydawanie zaświadczeń właścicielom i użytkownikom lokali,
 • Przygotowywanie i realizacja przelewów,
 • Rozliczenia poprzez rachunek bankowy,
 • Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach,
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (CIT-2CIT-8, CIT-8/0 PIT-4RPIT-11),
 • Zdalny dostęp do rozliczeń – Internetowa kartoteka mieszkańca