Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Wejście


Funkcjonalność:

  • Kartoteka konta – informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie
  • Dokumenty czynszowe – informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat
  • Rachunki bankowe – informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty
  • Dokumenty wewnętrzne – ważne dokumenty dotyczące spółdzielni / wspólnoty /nieruchomości (np. statut, regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.).
  • Bezpieczeństwo – Każdy mieszkaniec nieruchomości posiada inny, unikalny kod użytkownika oraz hasło umożliwiające przeglądanie informacji dotyczących wyłącznie własnego lokalu. Prezentowane dane są kopią danych zapisanych na naszych dyskach. Oryginalne dane jak i ich kopie są chronione są specjalnymi programami zabezpieczającymi.

Internetowa Kartoteka Mieszkańca jest w pełni zintegrowana z oprogramowaniem wewnętrznym firmy.